Talk Ahead נמצאת בבעלות חברת וולף תקשורת נציגתה הבלעדית של חברת יחסי הציבור הבינלאומית Edelman

פעילות Talk Ahead בישראל מנוהלת על ידי ארז בנק משנה למנכ"ל וולף תקשורת לקבלת שירות ומידע נא לפנות לטל- 035610808
erez@wolfppr.com